.
ساماندهی تفرجگاه پیرکدوییه بوانات

ساماندهی تفرجگاه پیرکدوییه بوانات

عملیات اجرایی ساماندهی و محوطه سازی تفرجگاه پیرکدوییه مزایجان بوانات آغاز شد. ساماندهی تفرجگاه پیرکدوییه بواناتبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شی
بوانات میزبان همایش شعر و چاووش رضوی

بوانات میزبان همایش شعر و چاووش رضوی

همایش شعر و چاووش رضوی فارس در روستای دوستدار کتاب امامزاده بزم شهرستان بوانات برگزار شد. بوانات میزبان همایش شعر و چاووش رضویبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگ
تبلیغات