.

	نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس اعلام کرد اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به مناطق محروم شرق مازندران
 -آکا

نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس اعلام کرد اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به مناطق محروم شرق مازندران -آکا

نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس اعلام کرد اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به مناطق محروم شرق مازندران نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس از اختصاص 2 هزار می
تبلیغات