.
گرما ادارات بهمئی را به تعطیلی کشاند

گرما ادارات بهمئی را به تعطیلی کشاند

فرماندار شهرستان بهمئی از کاهش تایم ۱.۵ ساعته کاری ادارات این شهرستان خبر داد و گفت: به دلیل شدت گرما ادارات شهرستان ساعت ۱۲ تعطیل شدند. گرما ادارات بهمئی را به ت
تبلیغات