.
بخورنخورهای بهار در طب سنتی -آکا

بخورنخورهای بهار در طب سنتی -آکا

بخورنخورهای بهار در طب سنتی استاد دانشکده طب سنتی تهران گفت: مصرف خوراکی های لطیف مثل گوشت پرندگان، تخم مرغ آب پز عسلی و نوشیدن شربت های خنک مثل شربت غوره، انار و سک
تبلیغات