.
بارش شدید برف در

بارش شدید برف در "گردنه خان بانه"+تصایر

بارش شدید برف در "گردنه خان" محور بانه-سقز از ساعاتی پیش آغار شده است. آفتاب نیوز : بارش شدید برف در "گردنه خان" محور بانه-سقز از ساعاتی پیش آغار شده است.آنچه در ادامه مش
تبلیغات