.
خروج بافت فرسوده دوگنبدان از بن بست

خروج بافت فرسوده دوگنبدان از بن بست

بافت فرسوده شهر دوگنبدان از بن بست خارج می شود. خروج بافت فرسوده دوگنبدان از بن بستبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از  ی
لزوم تهیه نقشه راه سرمایه گذاری در بافت های تاریخی/ مدیران زمان پاسخگویی به متقاضیان سرمایه گذاری را کاهش دهند

لزوم تهیه نقشه راه سرمایه گذاری در بافت های تاریخی/ مدیران زمان پاسخگویی به متقاضیان سرمایه گذاری را کاهش دهند

استاندار فارس گفت: باید نقشه راه سرمایه گذاری در بافت های تاریخی از سوی دستگاه های اجرایی متولی تهیه شود تا تکلیف سرمایه گذاران مشخص شود که در چه مسیری و با چه ابعادی می ت
تبلیغات