.
خروج بافت فرسوده دوگنبدان از بن بست

خروج بافت فرسوده دوگنبدان از بن بست

بافت فرسوده شهر دوگنبدان از بن بست خارج می شود. خروج بافت فرسوده دوگنبدان از بن بستبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از  ی
تبلیغات