.
شهادت یک سرباز در ایلام - اخبار اجتماعی

شهادت یک سرباز در ایلام - اخبار اجتماعی

شهادت یک سرباز در ایلام شهادت یک سرباز در ایلام پس از ۵ ساعت تلاش بی وقفه خوشبختانه آتش سوزی گسترده جنگلهای چوار مهار شده و همکاران ما در حال حاضر مشغول خاموش کردن کنده های سوخته
استان ایلام

استان ایلام دارای محرومیت مضاعف است

نماینده مردم ایلام در شورای عالی استان ها مرزی بودن این استان و عوارض ناشی از جنگ تحمیلی را عوامل اصلی محرومیت مضاعف در ایلام دانست. استان ایلام دارای محرومیت مضا
تبلیغات