.

	گزارش فارس از یک پروژه ملی که این روزها خاک می خورد نابودی فرصت های اشتغال در سایه انحصارطلبی چند نفر/ پتروشیمی اسلام آباد غرب در برزخ

گزارش فارس از یک پروژه ملی که این روزها خاک می خورد نابودی فرصت های اشتغال در سایه انحصارطلبی چند نفر/ پتروشیمی اسلام آباد غرب در برزخ

گزارش فارس از یک پروژه ملی که این روزها خاک می خورد نابودی فرصت های اشتغال در سایه انحصارطلبی چند نفر/ پتروشیمی اسلام آباد غرب در برزخ پروژه پتروشیمی شهرستان اسلام آباد غرب
توقف ساخت پروژه مسکن مهر اسلام آباد غرب

توقف ساخت پروژه مسکن مهر اسلام آباد غرب

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام آباد غرب گفت : حدود ۲ سال قبل از زلزله به پروژه مسکن مهر اسلام آباد غرب ایراداتی وارد شد که باعث توقف پروژه های مسکن مهر شد.
 نجفی: تمدن رضوی رویکرد سلفی ها، غربگراها و انجمن حجتیه درباره اسلام حداقلی را رد می کند/  جلیلی: در تکمیل این کتاب باید تعابیر زیارت جامعه کبیره درباره امام رضا علیه السلام تبیین شود/ همایون: نقد تمدن غرب و نگاه تمدنی،

نجفی: تمدن رضوی رویکرد سلفی ها، غربگراها و انجمن حجتیه درباره اسلام حداقلی را رد می کند/ جلیلی: در تکمیل این کتاب باید تعابیر زیارت جامعه کبیره درباره امام رضا علیه السلام تبیین شود/ همایون: نقد تمدن غرب و نگاه تمدنی،

نجفی: تمدن رضوی رویکرد سلفی ها، غربگراها و انجمن حجتیه درباره اسلام حداقلی را رد می کند/ جلیلی: در تکمیل این کتاب باید تعابیر زیارت جامعه کبیره درب
تبلیغات