.
مشکلات مهندسی در مساجد اسدآباد

مشکلات مهندسی در مساجد اسدآباد

مسئول سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان اسدآباد گفت: مساجد این شهرستان دارای مشکلات مهندسی بسیاری بوده و از نظر کیفیتی در مقایسه با سایر مساجد پایین بوده است. مش
آغاز ساخت راه آهن اسدآباد - کرمانشاه

آغاز ساخت راه آهن اسدآباد - کرمانشاه

با هدف گسترش شبکه ریلی در غرب کشور به زودی ساخت راه آهن اسدآباد - کرمانشاه آغاز می شود. آغاز ساخت راه آهن اسدآباد به گزارش خبرنگار گروه استان های 
تبلیغات