.
اخبار حوادث

تصادف سرویس مدرسه در ارومیه - اخبار حوادث

تصادف سرویس مدرسه در ارومیه تصادف سرویس مدرسه در ارومیه  سخنگوی اورژانس گفت :صبح امروز بر اثر لغزندگی جاده، سرویس مدرسه در منطقه صومای برادوست ارومیه دچار حادثه شد و سرنشینا
تبلیغات