.
ضربه به مسجد جامع اردستان در طرح بازآفرینی

ضربه به مسجد جامع اردستان در طرح بازآفرینی

ضربه به مسجد جامع اردستان در طرح بازآفرینی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان گفت: طرح بازآفرینی اطراف مسجد جامع در حال ضربه زدن به این مسجد است و خواهشمندم شه
تبلیغات