.
دمای هوای استان اردبیل بسیار خنک می شود

دمای هوای استان اردبیل بسیار خنک می شود

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: دمای هوا در غالب مناطق استان اردبیل به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. دمای هوای استان اردبیل بسیار خنک می شود علی دولتی مهر، مدی
افزایش میزان مصرف سی.ان.جی در استان اردبیل

افزایش میزان مصرف سی.ان.جی در استان اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: براساس آمارهای موجود در جایگاه های سوخت استان در چهار ماهه نخست امسال میزان مصرف سی.ان.جی در سطح استان اردبیل با افزای
تبلیغات