.

	استاندار آذربایجان شرقی در گفت وگو با فارس خبر داد بهره برداری از بزرگراه تبریز- اهر در سال 98/ افتتاح گلوگاه اصلی تبریز- اهر بزودی

استاندار آذربایجان شرقی در گفت وگو با فارس خبر داد بهره برداری از بزرگراه تبریز- اهر در سال 98/ افتتاح گلوگاه اصلی تبریز- اهر بزودی

استاندار آذربایجان شرقی در گفت وگو با فارس خبر داد بهره برداری از بزرگراه تبریز استاندار آذربایجان شرقی از بهره برداری 100 درصدی از بزرگراه تبریز- اهر و محورهای هریس و ورزقان
تبلیغات