.
رنگرزی سنتی در اهر - اخبار اجتماعی

رنگرزی سنتی در اهر - اخبار اجتماعی

خبرگزاری میزان: با وجود پیشرفت تکنولوژی و رواج صنعتی شدن در جوامع امروزی ، هستند افرادی که سنت ها را حفظ کرده و نان را مستقیما از دست رنج خود بدست می آورند. در شهرستان ا

	استاندار آذربایجان شرقی در گفت وگو با فارس خبر داد بهره برداری از بزرگراه تبریز- اهر در سال 98/ افتتاح گلوگاه اصلی تبریز- اهر بزودی

استاندار آذربایجان شرقی در گفت وگو با فارس خبر داد بهره برداری از بزرگراه تبریز- اهر در سال 98/ افتتاح گلوگاه اصلی تبریز- اهر بزودی

استاندار آذربایجان شرقی در گفت وگو با فارس خبر داد بهره برداری از بزرگراه تبریز استاندار آذربایجان شرقی از بهره برداری 100 درصدی از بزرگراه تبریز- اهر و محورهای هریس و ورزقان
تبلیغات