.
۶ کشته و زخمی در تصادف محور اقلید به سده

۶ کشته و زخمی در تصادف محور اقلید به سده

حادثه رانندگی در محور اقلید به سده یک کشته و ۵ زخمی برجای گذاشت. ۶ کشته و زخمی در تصادف محور اقلید به سدهمحمد مهدی مسعودی مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان اقلید امروز در
تبلیغات