.
قتل برادر در آق قلا

قتل برادر در آق قلا

فرمانده انتظامی آق قلا از وقوع یک فقره قتل برادر در این شهرستان خبر داد. قتل برادر در آق قلا سرهنگ مجید زائری فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا درگفتگو با خبرنگار گ
دستگیری سارق حرفه ای در آق قلا

دستگیری سارق حرفه ای در آق قلا

فرمانده انتظامی آق قلا از شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای در این شهرستان خبر داد. دستگیری سارق حرفه ای در آق قلاسرهنگ مجید زائری فرمانده انتظامی آق قلا در گفتگو با
تبلیغات