.
تاریخ درباره ربیعی داوری خواهد کرد

تاریخ درباره ربیعی داوری خواهد کرد

یک وکیل دادگستری نسبت به استیضاح وزیر کار واکنش نشان داد. تاریخ درباره ربیعی داوری خواهد کرد به گزارش یک وکیل دادگستری نسبت به استیضاح وزیر کار واکنش نشان داد. به گزار
یک ریال از منابع کشور بی جا هزینه نمی شود

یک ریال از منابع کشور بی جا هزینه نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با آغاز دور تازه تحریم ها به مردم اطمینان داد که از منابع خزانه کشور با نهایت دقت و حساسیت حفاظت می شود و یک ریال از منابع کشور بی جا هزینه نمی
واکنش زیباکلام به حواشی جلسه استیضاح

واکنش زیباکلام به حواشی جلسه استیضاح

واکنش زیباکلام به حواشی جلسه استیضاح یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر در نظام ما پاسخگویی وجود می داشت در آن صورت شورای نگهبان می بایست پاسخگوی فساد مجلس که بخشی
تبلیغات