.

آکاایران: ورزشت کاران| ورزشگاه تموم کردیم، فقط دونات داریم

ستون طنز روزانه میلاد سازمند در روزنامه خبرورزشی

ورزشت کاران| ورزشگاه تموم کردیم، فقط دونات داریمطنز،ستون طنز،میلاد سازمند،کارخانجات رضوی،امیر تتلو

آکاایران: ورزشت کاران| ورزشگاه تموم کردیم، فقط دونات داریم

منبع: خبرورزشی
.

منبع : khabarvarzeshi.com

گردآوری توسط بخش خبرورزشی سایت آکاایران
تبلیغات