.
پیاز در ترکیه کمیاب شد - اخبار اقتصادی

پیاز در ترکیه کمیاب شد - اخبار اقتصادی

عصر ایران: ترکیه این روزها با معضل گرانی بیش از حد و کمبود پیاز روبرو است به نحوی که از مقامات ارشد حکومت گرفته تا رهبران اپوزیسیون و مردم عادی در شبکه‌های اجتماعی
تبلیغات