.

آخرین به روز رسانی در تاریخ
دوشنبه ، ۱۰ دی ۱۳۹۷
،
۰۹:۳۰:۰۱
Microsoft
مدل تبلت قیمت (تومان)
Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB۱۲,۱۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface RT- 32GB۱,۱۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -i5-4G-128۹,۶۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 6 - B - Tablet۱۳,۰۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - core i5-4G-128G۹,۰۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - corei5-8GB-256GB۹,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - i7-8G-256G۱۴,۰۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface 3 x7-Z8700 -4GB -128GB۷,۰۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7 16GB 1TB Tablet۳۰,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core m3-7Y30 4GB 128GB Tablet۸,۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4- Core i7- 8GB -256GB۱۴,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Tablet with Black Type Cover and STM Dux Cover۱,۵۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 Core i7 16GB 512GB Tablet۱۹,۷۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Intel Core M-8G-128G۸,۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Adnanced - Core i5-4GB-128GB۹,۷۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced - D - Tablet۱۵,۰۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4 with Keyboard- Core i3 -4GB- 128GB۹,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Book-core i5-8G-256GB۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core m3-4GB-128GB۱۱,۲۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-512GB۲۱,۱۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced - C 256GB Tablet۱۱,۸۵۰,۰۰۰
Microsoft Surface Book-core i7-16GB۲۲,۴۹۰,۰۰۰
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - N۱۰,۰۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -Core i5-8GB-256GB۱۲,۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 -Core i3-4G-128G۹,۹۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-16GB-1T۲۹,۲۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core M3-4GB-128GB۱۰,۵۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۳,۵۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -Core i5-8GB-256GB۱۴,۳۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core i7 - 16GB - 256GB with Keyboard۱۰,۲۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-core i7-16GB۱۵,۹۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Type Cover Keyboard And Executive Sleeve Cover۱۱,۷۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core i5-16GB-512GB۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Burgundy Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۵,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 3 -Corei5-4GB-128GB۱۰,۰۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 core i7 8G 256G۱۶,۳۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۷,۵۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB-128GB۱۱,۸۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۴,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - 256GB۱۳,۵۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Black Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۲۰,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Burgundy Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۸,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Platinum Signature Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۷,۴۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Platinum Signature Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۲۰,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4 Core i5 8GB 512GB Tablet۱۲,۴۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 i5 8 128 INT۹,۷۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 -Core i5-4GB-128GB۱۴,۱۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i5-4GB-128GB۱۱,۳۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Signature Type Cover Keyboard۱۱,۹۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Executive Sleeve Cover۱۰,۱۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 -Core i7-8GB-256GB۱۶,۹۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard And Pro Plus Glass And Shiny Frosted Body Protector۱۵,۸۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۷,۸۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۷,۸۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۲۰,۱۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Type Cover And Golden Guard Bag - 256GB۱۷,۴۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - Tablet with Black Type Cover۱۱,۶۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۶,۶۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۷,۴۳۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - 16GB-512GB۲۲,۷۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۲,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -Core i7-16GB-1T۲۴,۵۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro4 -Corei5-8GB-256GB۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Black Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۳,۵۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017- B With Black Type Cover - 128GB Tablet۱۱,۵۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Platinum Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۲,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Platinum Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۵,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Cobalt Blue Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۵,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Platinum Signature Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 C With Burgundy Signature Type Cover and Maroo Sleeve 256GB Tablet۱۵,۸۳۰,۰۰۰
کاور به همراه کیبورد سرفیس پرو ۶ مایکروسافت - Microsoft Surface Pro 6 Type Cover۱,۸۴۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 -core i7-8G-256G۱۵,۷۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4-Core i5-4GB-128GB۹,۷۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Executive Sleeve Cover۱۵,۸۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 With Signature Type Cover Keyboard۱۷,۵۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 4 - Core i7-8GB-256GB۲۲,۲۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -Core i5-4GB-128GB۱۲,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۷,۴۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB-128GB۱۴,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-8GB-256GB۱۳,۱۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core M3-4GB-128GB۱۵,۵۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i7-8GB-256GB۲۰,۳۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-Core i5 - 4GB-128GB۱۲,۴۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 With Cobalt Blue Type Cover And Golden Guard Bag - 256GB۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - Core i5-4GB-128GB۱۲,۴۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro(2017)‎-Corei7-8GB-256GB۱۶,۸۷۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 -128GB۱۲,۵۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Black Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۴,۴۸۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Black Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256 GB Tablet۱۶,۹۶۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Black Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 256 GB Tablet۲۰,۵۹۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Platinum Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۸,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Cobalt Blue Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet۱۲,۶۲۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Cobalt Blue Signature Type Cover And Senobar Leather Bag- 256GB Tablet۱۸,۲۱۰,۰۰۰
Microsoft Surface Pro 2017-B With Silver Signature Type Cover - 128GB Tablet۱۲,۴۱۰,۰۰۰
Samsung
مدل تبلت قیمت (تومان)
Samsung Galaxy Tab S3 9.‎7 LTE 32G۵,۵۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 2016 7.‎0 SM-T285 LTE -8GB۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 4 7.‎0 SM-T231 8GB۱,۷۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 2016 SM-P585 LTE - Octa-Core - 2gb - 16GB۳,۱۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A T585۳,۰۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 4 7.‎0 SM-T231۱۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.‎0 LTE 32GB۴,۳۴۰,۰۰۰
SAMSUNG Galaxy Tab A (2018, 10.‎1, 4G) SM-T585 32GB Tablet۲,۸۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 3G 16GB۱,۹۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.‎0 LTE SM-T355 Quad-Core - 2GB - 16GB۲,۶۸۰,۰۰۰
galaxy book 12- 128gb۲۰,۵۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.‎7 - Octa-Core - 3gb -32GB۵,۳۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.‎0 SM-T116 8GB۱,۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab E 9.‎6 3G SM-T561 8GB۱,۸۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 8.‎0 2016 SM-T719۴,۲۹۰,۰۰۰
SAMSUNG GALAXY TAB A 10.‎1 SM-T585 2016 4G - 16GB۲,۸۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 2016 with S Pen 10-1 LTE SM-P585۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung ATIV Smart PC Pro XE700T1C-A03SA 64GB۳,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A SM-P355۳,۱۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 2016 4G Tablet - 16GB۳,۸۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S3 9.‎7 LTE 64G۶,۱۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 2016 4G 16GB -P585۳,۸۲۰,۰۰۰
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0 T385 ظرفیت ۱۶ گیگابایت۲,۶۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy View SM-T677 32GB۱۸,۲۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 8.‎0 LTE with S Pen 16GB۳,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 4G 16GB۴,۱۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.‎7 New Edition 32GB۵,۳۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 T113 8GB۱,۰۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 7.‎0 - 2016۱,۳۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.‎7 SM-T815 LTE 32GB۶,۷۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 V - T116۲,۰۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy View SM-T670 32GB۱۸,۰۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab4 SM-T355 LTE 16GB۲,۷۹۰,۰۰۰
Samsung TAB A T285 Qual-1.‎5 8G۱,۵۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab S2 9.‎7 T810۵,۴۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Book 12 LTE Tablet۱۹,۷۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3 V T116NU۲,۱۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab A 10.‎1 3G New Edition Tablet 16GB۳,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 8۷,۱۴۰,۰۰۰
Asus
مدل تبلت قیمت (تومان)
ASUS ZenPad 8.‎0 Z380KNL 4G 16GB۱,۸۶۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 3 8.‎0 Z581KL 2G 32GB۳,۲۹۰,۰۰۰
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB۱,۲۶۰,۰۰۰
Asus ZenPad 8.‎0 Z380KL 16G۱,۹۳۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 3S 10 Z500KL Tablet۵,۷۳۰,۰۰۰
ASUS Transformer Mini T103HA 128GB Tablet۶,۱۰۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 10 Z300CNL 32GB۳,۰۸۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 10 Z301ML 16GB Tablet۲,۸۷۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 3 8.‎0 Z581KL 4G 16GB۳,۴۳۰,۰۰۰
ASUS Transformer Book T300FA Tablet۶,۷۶۰,۰۰۰
Asus ZENPAD 10 Z301ML TABLET۳,۰۹۰,۰۰۰
ASUS ZenPad 10 Z300CL 32GB۲,۹۴۰,۰۰۰
تبلت ایسوس ZenPad 8.0 Z380M۱,۸۲۰,۰۰۰
Lenovo
مدل تبلت قیمت (تومان)
Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB۴۶۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 4G - 16GB۱,۰۸۰,۰۰۰
LENOVO Tab 4 7 TB-7304i 3G۱,۰۰۰,۰۰۰
Touchscreen Lenovo Flex2 15.‎6۷۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Miix 310 4G - Quad-Core - 4GB - 64GB۳,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 8 4G Tablet۱,۸۸۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 7 TB-7504X Tablet۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM۱,۳۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Miix 320 64GB Tablet۴,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Book With Windows 64GB۶,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 8 WiFi Tablet۷۵۰,۰۰۰
Lenovo Phab Dual SIM PB1-750M - 16GB۱,۸۷۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 8 - 16GB۱,۸۵۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M - 16GB۲,۳۲۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 8.‎0 YT3-850M - 16GB۲,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo TAB 2 A10-30 LTE - 16GB۲,۵۰۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 TB-X304 Tablet - 16GB۲,۶۰۰,۰۰۰
LENOVO TAB2 A8-50LC 4G-WIFI -16GB۱,۹۶۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 3G - Quad-Core - 1GB - 16GB۹۷۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 Essential WiFi - 8GB۷۶۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 10 Plus LTE ZA2T0000US Tablet۳,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Miix 320 4G 64GB Tablet۴,۴۲۰,۰۰۰
Lenovo TAB 3 A8 LTE Dual SIM -16GB۱,۷۳۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 Pro YT3-X90L 64GB Tablet۶,۳۳۰,۰۰۰
تبلت Lenovo Tab 4 730 3G۷۹۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 Plus LTE YT-X703L - 32GB Tablet۴,۲۲۰,۰۰۰
Lenovo Tab3 7 3G - QUAD CORE - 1GB - 8GB۹۲۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 Pro - Quad-Core -2gb - 32GB۴,۵۲۰,۰۰۰
Lenovo TAB 4 10 TB-X304L 4G- 16G۲,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Tab 4 10 Plus TB-X704 Tablet۳,۳۲۰,۰۰۰
Lenovo Tab 7 TB-7504X LTE Tablet۱,۳۷۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Book With Android 64GB Tablet۶,۲۵۰,۰۰۰
Lenovo Tab 2 A10-70 Tablet۲,۳۰۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad Miix 310 X5-Z8350 -64GB۳,۴۶۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 10 Plus Tablet۲,۶۰۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Book With Windows WiFi 128GB Tablet۷,۶۵۰,۰۰۰
Lenovo Tab 2 A10-70 - 4G - 16GB۲,۰۵۰,۰۰۰
Lenovo TAB3 710F Essential - WiFi۷۵۰,۰۰۰
Lenovo TAB S8 4G۲,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo Tab 3 7 Essential 3G-8G۹۹۰,۰۰۰
Lenovo Tab3 A850M-16GB-LTE۱,۱۲۰,۰۰۰
Lenovo Yoga Tab 3 8.‎0- 4G۲,۲۵۰,۰۰۰
EarPiece Lenovo IdiaTab A3000۱,۴۴۰,۰۰۰
Huawei
مدل تبلت قیمت (تومان)
Huawei Mediapad T1 7.‎0 701u - 16GB۱,۲۷۰,۰۰۰
Huawei MediaPad M2 8.‎0 801L - 32GB۳,۰۵۰,۰۰۰
Huawei Mediapad T2 7.‎0 BGO-DL09 Tablet۱,۶۵۰,۰۰۰
Apple
مدل تبلت قیمت (تومان)
Apple iPad 9.‎7 inch (2018)‎ WiFi 32GB Tablet۳,۸۲۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2018 WiFi 128GB Tablet۵,۱۶۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 Wifi 256GB 2018۱۲,۱۶۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.‎7 4G - 128GB۸,۴۸۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 Wifi 64GB 2018۱۱,۰۲۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4 WiFi 128GB۴,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch 4G 256GB Tablet۱۳,۹۱۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2017)‎ 4G 128GB Tablet۵,۷۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 4G 9.‎7inch -32GB۵,۷۳۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2018)‎ 4G 32GB Tablet۵,۷۵۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch WiFi 64GB Tablet۸,۵۹۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2017 WiFi 32GB Tablet۴,۴۸۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 9.‎7 inch WiFi Tablet -Dual-Core - 2GB - 32GB۴,۰۳۰,۰۰۰
Apple iPad Mini 4 4G 128GB۶,۸۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 4G -64GB۱۰,۶۶۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch 4G-64GB۲۲,۷۱۰,۰۰۰
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB۴,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch 4G 512GB Tablet۱۱,۴۸۰,۰۰۰
iPad Pro 10.‎5 inch 4G - 64 GB۱۱,۳۳۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 LTE 256GB 2018۱۵,۶۸۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 4G Tablet - Dual Core - 2g- 256GB۹,۲۱۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch WiFi 512GB Tablet۱۰,۳۳۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch 4G 512GB Tablet۱۳,۹۶۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 10.‎5 inch WiFi 256GB Tablet۹,۷۸۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch (2017)‎ WiFi 128GB Tablet۵,۰۵۰,۰۰۰
iPad (5th Gen) 128GB WiFi۴,۸۶۰,۰۰۰
iPad Pro 12.‎9 inch (2017)‎ 4G 256GB۱۶,۳۲۰,۰۰۰
Apple iPad Pro WiFi Tablet - 128GB۵,۸۷۰,۰۰۰
Apple iPad 9.‎7 inch 2017 4GTablet - Dual-Core - 2GB - 32GB۶,۶۷۰,۰۰۰
Apple iPad Pro WiFi 12.‎9 inch Tablet - 256GB۱۳,۴۵۰,۰۰۰
Apple ipad mini 4G 64GB۶,۶۴۰,۰۰۰
iPad Pro 12.‎9 64GB WiFi 2017۱۰,۲۹۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 11 LTE 64GB 2018۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPad Pro 12.‎9 inch 2017 4G 64GB Tablet۱۱,۷۴۰,۰۰۰
iPad Pro 12.‎9 256GB 4G 2017۱۴,۳۸۰,۰۰۰
Acer
مدل تبلت قیمت (تومان)
Acer Iconia Tab 8 W W1-810-15N8 - 32GB۱,۳۳۰,۰۰۰
Acer One 10 S1003-1941 64GB Tablet۳,۱۵۰,۰۰۰
Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB۱,۰۲۰,۰۰۰
Acer One 10 S1003-133L 64GB Tablet۳,۶۲۰,۰۰۰

منبع : sarpoosh.com

تبلیغات