.

آکاایران: رئیس کل نوین بانک مرکزی رئیس نوین سازمان تولید اسکناس و مسکوک را منصوب کرد.

عبدالناصر همتی، امیر شکری را به سمت رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی منصوب کرد.

امیر شکری که تا پیش از این نیز سابقه ریاست سازمان تولید اسکناس و مسکوک را بر عهده داشت، در شهریورماه ۹۵ از ریاست این سازمان کنار گذاشته شد و به عنوان مدیر کل هیئت عامل بانک مرکزی منصوب شده بود.

وی مجدد با حکم همتی، ریاست نوین این سازمان را بر عهده گرفت.

<>

امیر شکری | رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی شد

آکاایران: امیر شکری، رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی شد

منبع: مهر
.

منبع : saten.ir

تبلیغات