.

آکاایران: بعداز عدم حضور حدیث میرامینی در سری سوم مجموعه ستایش ، بازیگر جایگزین وی مشخص شد .

حدیث میرامینی که به علت مسائل شخصی از حضور در فصل سوم مجموعه ستایش انصراف داده بود عوامل سریال را به این وا داشت که بازیگر جایگزین وی را مشخص کنند .

بالاخره لاله مرزبان بازیگر جایگزین حدیث میرامینی و نقش نازگل در سریال ستایش ۳ انتخاب شد .

<>

لاله مرزبان به جای حدیث میرامینی در سریال ستایش ۳

آکاایران: لاله مرزبان به جای حدیث میرامینی در سریال ستایش ۳

.

منبع : saten.ir

تبلیغات