.

مَجارستان کشوری است در اروپای مرکزی. پایتخت آن بوداپست است. مساحت آن ۹۳۰۳۰ کیلومتر مربع است. این کشور در حدود ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر جمعیت دارد، زبان رسمی آن مجاری و واحد پول آن فورینت است. پایتخت و پرجمعیت ترین شهر این کشور بوداپست با یک میلیون ۷۴۰ هزار نفر جمعیت است.

در حدود ۸۴ درصد از مردم این کشور مجاری تبار، ۱۴ درصد نامشخص، و ۳ درصد روما (کولی) هستند. زبان مجاری پرگویشورترین زبان غیر هندواروپایی در قاره اروپا است.

زبان مجاری از خانواده فین واوگری است که از کوه های اورال سرچشمه می گیرند و مجاری با زبان های فنلاندی و استونیایی خویشاوند است.

در این بخش از سایت آکاایران برای شما آخرین اخبار مجارستان را آماده کرده ایم، با ما همراه باشید.

اخبار مجارستان,اخبار کشتی مجارستان,اخبار کشتی فرنگی مجارستان

اخبار مجارستان

تبلیغات