.

بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا با نام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن. این کشور از چهار بخش تشکیل شده است: سه بخش آن کشورهای باستانی انگلستان واسکاتلند و ولز هستند که روی هم بریتانیای کبیر را تشکیل می دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد. پادشاهی متحد توسط اقیانوس اطلس از غرب و شمال، دریای شمال در شرق، کانال مانش در جنوب و دریای ایرلند در غرب احاطه شده است.

در این بخش از سایت آکاایران برای شما آخرین اخبار بریتانیا را آماده کرده ایم، با ما همراه باشید.

اخبار بریتانیا,بریتانیا,بریتانیای کبیر

اخبار بریتانیا

تبلیغات