.
loading...
اخبار تیم لیل، یاشگاه لیل فرانسه

اخبار تیم لیل، یاشگاه لیل فرانسه

باشگاه فوتبال لیل یک باشگاه فوتبال در شهر لیل در فرانسه می باشد که در لیگ ۱ فرانسه بازی می کند. این باشگاه در سال ۱۹۴۴ تأسیس شده ا
اخبار تیم رنس، باشگاه رنس فرانسه

اخبار تیم رنس، باشگاه رنس فرانسه

باشگاه فوتبال استاد رنس یک باشگاه فوتبال فرانسوی است که در شهر رنس واقع شده است. این باشگاه در سال ۱۹۱۱ (۱۲۹۰) با نام باشگاه ورزشی پارک پومریتاسی
تبلیغات