.
   قاسمی: آزادی مرزبانان ربوده شده، اولین آزمون «عمران خان» در مناسبات ایران و پاکستان/ جزئیات تلاش های دیپلماتیک وزارت خارجه - اخبار سیاسی

قاسمی: آزادی مرزبانان ربوده شده، اولین آزمون «عمران خان» در مناسبات ایران و پاکستان/ جزئیات تلاش های دیپلماتیک وزارت خارجه - اخبار سیاسی

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی تاریخ انتشار : سه شنبه, 01 آبان 1397 11:40 قاسمی: آزادی مرزبانان ربوده شده، اولین آزمون «عمران خان» در مناسبات ایران و پاک
تبلیغات