.
نژادپرستی در دوره ترامپ افزایش یافته است

نژادپرستی در دوره ترامپ افزایش یافته است

نژادپرستی در دوره ترامپ افزایش یافته است به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، نظرسنجی جدیدی که در سالگرد تظاهرات راستگرایان افراطی در شارلوتزویل تو
تبلیغات