تصاویری از آماده سازی موشک های ذوالفقار قبل از شلیک -آکا

آکاایران: تصاویری از آماده سازی موشک های ذوالفقار قبل از شلیک

تصاویری از آماده سازی موشک های ذوالفقار قبل از شلیک به مواضع داعش
تصاویری از آماده سازی موشک های ذوالفقار قبل از شلیک
,موشکی,[categoriy]

آکاایران: تصاویری از آماده سازی موشک های ذوالفقار قبل از شلیک

.

منبع :

تصاویری از آماده سازی موشک های ذوالفقار قبل از شلیک گردآوری توسط بخش خبرگزاری جنوب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات