.
ابقای رئیس جمهور چین برای ۵ سال دیگر/۱۶ کشته در حمله هوایی ترکیه به بیمارستانی در عفرین/ تروئیکای اروپایی به دنبال تحریم های جدید علیه ایران

ابقای رئیس جمهور چین برای ۵ سال دیگر/۱۶ کشته در حمله هوایی ترکیه به بیمارستانی در عفرین/ تروئیکای اروپایی به دنبال تحریم های جدید علیه ایران

ابقای رئیس جمهور چین برای ۵ سال دیگر/۱۶ کشته در حمله هوایی ترکیه به بیمارستانی در عفرین/ تروئیکای اروپایی به دنبال تحریم های نوین علیه ایران
تبلیغات