.
 تصادفات رانندگی در کرمان جان ۶۴ نفر را گرفت

تصادفات رانندگی در کرمان جان ۶۴ نفر را گرفت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان: تصادفات رانندگی در کرمان جان ۶۴ نفر را گرفت عصر خودرو- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان آمار فوتی های ناشی از تصادفات رانندگی
تبلیغات