.
دزدی که با قمه از داروخانه سرقت کرده بود بازداشت شد/ خرج قرصهایم بالارفته بود،ناچار شدم قرص بدزدم -آکا

دزدی که با قمه از داروخانه سرقت کرده بود بازداشت شد/ خرج قرصهایم بالارفته بود،ناچار شدم قرص بدزدم -آکا

ایران نوشت:پسری که در اقدامی وحشیانه به یک داروخانه در غرب تهران هجوم برده و با تهدید قمه از آنجا سه میلیون تومان سرقت کرده بود، با گذشت 2 ماه ازماجرا توسط مأموران پلیس دستگیر
تبلیغات