.
رحیم پور ازغدی: آیا آن بچه طلبه ای که آن تابلو را بالا برده، مرحوم هاشمی را کشته و آمده آنجا اعتراف به قتل کرده و حالا هم می گوید می خواهم شما را هم بکشیم؟ - اخبار سیاسی

رحیم پور ازغدی: آیا آن بچه طلبه ای که آن تابلو را بالا برده، مرحوم هاشمی را کشته و آمده آنجا اعتراف به قتل کرده و حالا هم می گوید می خواهم شما را هم بکشیم؟ - اخبار سیاسی

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی تاریخ انتشار : یکشنبه, 11 شهریور 1397 19:39 رحیم پور ازغدی: آیا آن بچه طلبه ای که آن تابلو را بالا برده، مرحوم هاشمی را کشته
اخبار حوادث

یک قتل مرموز به دست هرکول تهران - اخبار حوادث

یک قتل مرموز به دست هرکول تهران یک قتل مرموز به دست هرکول تهران یکی از اشرار سنگین وزن تهران که متهم است طلبکار خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده ، بازداشت شدهرکول تهران دستگیر
تبلیغات