.
نجات قاتل اشتباهی در یک قدمی اعدام

نجات قاتل اشتباهی در یک قدمی اعدام

صاحب تعویض روغنی که به قتل شاگردش اعتراف کرده بود که یکباره از طناب دار رهایی یافت.به گزارش میزان، سال ۸۰ پس از فارغ التحصیلی به من کار در اداره جنایی کرج و چند اداره دیگر پلی
محمدرضا ثلاث به اعدام محکوم شد

محمدرضا ثلاث به اعدام محکوم شد

محمدرضا ثلاث متهم حادثه خیابان پاسداران به قصاص محکوم شد. به گزارش ایرنا، قاضی محمدرضا محمدی کشکولی رئیس دادگاه شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران ، حکم قصاص را برای راننده ا
تبلیغات