.
اخبار حوادث

نشست زمین در یک پاساژ در کرج - اخبار حوادث

خبرگزاری ایسنا: رییس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرج از نشست زمین یکی از پاساژهای کرج خبر داد و گفت: علت ریزش دهانه چاه پاساژ امیری در دست بررسی است اما خطری کسبه را ت
تبلیغات