.

آکاایران: برترین ها: ماجرا این است که پس از حذف نرده های نماز جمعه تهران و ورود یک امام جمعه جوان به جرگه ائمه نماز جمعه تهران، حسی از صمیمیت میان مردم و کارگزاران نظام ایجاد شده، دیروز هم که ماجرای سربازان شاد در شبکه های اجتماعی فراگیر شد، سردار کمالی در یک واکنش غافلگیر کننده آن حس حذف نرده ها را دوباره یادمان آورد، این اتفاقات خوب اگر تکرار شود باور کنید که هیچ وقت تکراری نمی شود. برخی از واکنش های مجازی را نسبت به این اتفاق بخوانید.

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

آکاایران: چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

 

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

چقدر این اِستوری سردار کمالی چسبید - اخبار اجتماعی

.

منبع : bartarinha.ir

گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت آکاایران
تبلیغات