نخستین شهردار تهران چه کسی بود؟ -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نخستین شهردار تهران چه کسی بود؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: از اواسط دوره ناصری رسیدگی به امور شهری در قالب اداره ای مستقل به نام «احتسابیه» توجه شد.

احتسابیه هم وظایف نظمیه را به عهده داشت، و هم امور شهرداری ترتیب می داد، و نیز مدیریت اداراتی دیگر، در شرح وظایفش گنجانده بودند. وظایفی چون؛ از نظارت بر قیمت و توزیع نان و گوشت تا جمع آوری زباله، از روشنایی کوچه و خیابان تا بر قراری امنیت و نظم شهر و…

نخستین شهردار تهران چه کسی بود؟
,[categoriy]

آکاایران: نخستین شهردار تهران چه کسی بود؟

به گزارش آکاایران: از آغازین روز های این تشکیلات، افراد زیادی مصدر امور احتسابیه بوده اند، نظیر؛ کنت دو مونت فرت، محمدحسن اعتماد السلطنه، مختار السلطنه و… اعتماد السلطنه در سوم صفر ۱۲۹۹ قمری، در باره حوزه مسئولیتش در احتسابیه تهران می نویسد: «.. به واسطه کثافات خیابان ها، ناصرالدین شاه مرا معزول گردانید.»

در کتب عصر قاجار چون؛ روزنامه خاطرات، افضل التواریخ، مرآت الوقایع و… و آثار نویسندگان معاصر نظیر؛ شهری، تفرشی، نوربخش، معتمدی، شهیدی، مازندرانی، روستایی، مختاری و… در این باره سخن رفته است.

نخستین شهردار تهران میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا رضا فارغ التحصیل مدرسه نظامی و فرانسه است.

در سال ۱۳۰۲ قمری به ریاست احتساب شهر تهران انتخاب شد. ناصرالدین شاه پس از سفر فرنگ، اقدام به تعیین شهردار برای تهران کرد، همانند شهر های اروپایی، مشاورالدوله در سال ۱۳۵۵ قمری درگذشت.

میزان
.

منبع : tozibae.ir

نخستین شهردار تهران چه کسی بود؟ گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات