ترزا می: ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم - اخبار سیاسی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ترزا می: ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید


نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه این کشور برگزیت موفقی خواهد داشت، گفت: در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ قطعا از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد.

به گزارش مهر، ترزا می، نخست وزیر انگلیس هم اکنون در حال ارائه گزارشی درباره موضوعات مختلف به پارلمان این کشور است.

وی با بیان اینکه تصمیمات مهم باید به جای لوگزامبورک در اینجا گرفته شود، گفت: حدود ۳ میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا هم اکنون در بخش های مختلف کشور ما در حال خدمت کردن هستند.

نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه رسیدن به هرگونه توافقی مستلزم رعایت حقوق این افراد نیز است، عنوان کرد: شهروندان اروپائی در لندن از حقوق اروپائی خود، اما با توجه با قوانین دادگاه عالی در این کشور برخوردار هستند.

می با بیان اینکه به تعهدات خود در دوران عضویت در اتحادیه اروپا پایبند هستیم، ادامه داد: در توافق روز جمعه همه چیز محفوظ است و زمانی که به توافق جامع با اتحادیه اروپا برسیم آن ها را اجرائی می کنیم.

وی افزود با اکید بر اینکه روزهای تخصیص اعتبارت کلان در اتحادیه اروپا به پایان خود رسیده اند، اظهار داشت: توافق ما با اتحادیه اروپا دارای توافقات فرعی درباره ایرلند نیز است. شهرواندان در ایرلند شمالی نیز باید بتوانند آزادانه در مرزها حرکت کنند. از وضعیت ایرلند شمالی به عنوان بخشی از دولت انگلستان حمایت می کنیم.

نخست وزیر انگلیس ادامه داد: از وضعیت ایرلند شمالی برای حضور در بازارها نیز حمایت می کنیم. همه بخش های انگلستان شامل ایرلند شمالی از اتحادیه اروپا و بازار واحد اروپائی و موارد قضائی آن خارج می شوند. واحدهای اجرائی ایرلند شمالی فعالیت خود را آغاز می کنند تا خواسته هایشان به گوش لندن برسانند.

می در ادامه با بیان اینکه مسأله برگزیت نرم یا سخت مطرح نیست، بلکه باید تردید درباره خروج ما از اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد، گفت: امیدوارم و انتظار دارم که تمهیدات ما برای رأی دهندگان به برگزیت خبر خوبی باشد. از اتحادیه اروپا خارج می شویم؛ اما با نظم و با آرامش.

در ادامه این نشست جرمی کوربین به عنوان مخالف اظهار داشت: مذاکرات نمادین دولت ترزا می باعث شد که به توانائی های ترزا می در مذاکره برگزیت تردید داشته باشیم. نخست وزیر بگوید که مبلغی را باید به اتحادیه اروپا بدهیم؟

وی ادامه داد: آیا نخست وزیر می تواند تأئید کند که شهروندان انگلیسی در اتحادیه اروپا از حقوق خود برخوردار خواهند بود؟ آیا نخست وزیر می تواند بگوید که منظور وزیر برگزیت از ادامه روابط تجاری با اروپا چیست؟

ترزا می در پاسخ به اظهارات کوربین گفت: در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ قطعا از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد. آنچه لازم است حصول اطمینان از عملی شدن تصمیمات درباره ادامه فعالیت های تجاری به ویژه درباره ایرلند شمالی پس از برگزیت است.

وی با بیان اینکه ما دنبال توافقی هستیم که برای انگلستان سودمند باشد، تصریح کرد: ما برگزیت موفقی خواهیم داشت؛ قول می دهم.

.
ترزا می: ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات