علیرضا شایان، جنان ایزدی بازاندیشی در مبانی قاعدة الواحد -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد علیرضا شایان، جنان ایزدی بازاندیشی در مبانی قاعدة الواحد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

علیرضا شایان، جنان ایزدی بازاندیشی در مبانی قاعدة الواحد
,قاعدة الواحد، صادر اول، عقول,[categoriy]

آکاایران: علیرضا شایان، جنان ایزدی بازاندیشی در مبانی قاعدة الواحد

آکاایران: قاعدة الواحد، یکی از قدیم ترین و پرحاشیه ترین قواعد فلسفی است که همواره با مخالفت ها و موافقت های فراوان به خصوص توسط متکلمان روبرو بوده است.

چکیده

قاعدة الواحد، یکی از قدیم‌ترین و پرحاشیه‌ترین قواعد فلسفی است که همواره با مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوان به‌خصوص توسط متکلمان روبرو بوده است. بسته به تفاوتِ تعریف‌ها از مبادی تصوری این قاعده، مصداق و مجرای این قاعده نیز تغییر کرده و از وحدتِ صادرِ اول تا تعدّدِ قوای نفس، کاربرد پیدا نموده است. مخالفان، اغلب این قاعده را ناقضِ فاعلیت و قدرت و ارادة مطلق خداوند شمرده‌اند. در این میان، در برخی از آثار سهروردی و صدرالمتألهین -که از مدافعان این قاعده‌اند- نیز عباراتی وجود دارد که لازمه‌ای جز نفی یا ترقیقِ بسیارِ این قاعده دربرنخواهد داشت. باید گفت برخی از حکما، از این قاعده، چونان «اصل ِاصیل» و «حصنِ حصین» دفاع کرده‌اند، اما با بازاندیشی در برخی مبادی این قاعده، می‌توان ادلّة آن را موردِ نقد و بازنگری قرار داد تا معلوم گردد که برای دفاع از این نظریه، می‌بایست از دلایلِ دیگری بهره جست.

به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: قاعدة الواحد؛ صادر اول؛ عقول؛ وحدت؛ کثرت؛ سنخیت

نویسندگان:

علیرضا شایان: کارشناس‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

جنان ایزدی: استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان  

دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی - دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,قاعدة الواحد، صادر اول، عقول,[categoriy]
 

.

منبع :

علیرضا شایان، جنان ایزدی بازاندیشی در مبانی قاعدة الواحد گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات