مرتضی براتی، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصرالله امامی، کریم لویمی مطلق بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مرتضی براتی، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصرالله امامی، کریم لویمی مطلق بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: نظریۀ بلک باوجود ارائۀ نکات ارزشمند، در باب مسائلی ازجمله کسب معانی نوین در استعاره ها، نحوۀ عملکرد آنها و درستی یا نادرستی گزاره های استعاری پاسخ روشن و قانع کننده ای ندارد. این نوشته بر آن است تا بررسی جامع و روشنی از نظریۀ تعاملی ارائه دهد و انتقادهایی را نیز نسبت به آن بیان کند.

چکیده

بر مبنای نظریۀ استعارۀ ماکس بلک، واژه ها در یک عبارت استعاری با یکدیگر تعامل می کنند تا معنایی تولید کنند که حاصل این تعامل است.بلک این تعامل را به عنوان تعاملی بین چارچوب و کانون استعاره تحلیل می کند که در آن، چارچوب با ارائۀ یک بستر منحصربه فرد برای کانون، نوعی گسترش معنایی بر کلمۀ کانونی تحمیل می کند. کلمۀ کانونی نیز از این تعامل، معنای تازه ای کسب می کند. نظریۀ بلک باوجود ارائۀ نکات ارزشمند، در باب مسائلی ازجمله کسب معانی نوین در استعاره ­ها، نحوۀ عملکرد آن­ها و درستی یا نادرستی گزاره ­های استعاری پاسخ روشن و قانع ­کننده ­ای ندارد. این نوشته بر آن است تا بررسی جامع و روشنی از نظریۀ تعاملی ارائه دهد و انتقادهایی را نیز نسبت به آن بیان کند.

به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: استعاره؛ دیدگاه تعاملی؛ ماکس بلک

نویسندگان:

مرتضی براتی: دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محمدرضا صالحی مازندرانی: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 نصرالله امامی: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 کریم لویمی مطلق: استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

فصلنامه حکمت و فلسفه - دوره 12، شماره 48، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

مرتضی براتی، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصرالله امامی، کریم لویمی مطلق بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک
,استعاره،دیدگاه تعاملی،ماکس بلک,[categoriy]

آکاایران: مرتضی براتی، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصرالله امامی، کریم لویمی مطلق بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک

 

.

منبع :

مرتضی براتی، محمدرضا صالحی مازندرانی، نصرالله امامی، کریم لویمی مطلق بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات