.

سید یعقوب حسینی، سید مصیب حسینی بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه: کشورهای منطقه منا -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سید یعقوب حسینی، سید مصیب حسینی بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه: کشورهای منطقه منا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

سید یعقوب حسینی، سید مصیب حسینی بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه: کشورهای منطقه منا
,سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، داده های پانلی,[categoriy]

آکاایران: سید یعقوب حسینی، سید مصیب حسینی بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه: کشورهای منطقه منا

آکاایران: این پژوهش به روش پنل دیتا، تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی را برای 18 کشور عضو منطقه منا، طی سال های 2014-1996 بررسی می ­کند.

چکیده:  

ثبات سیاسی و کنترل فساد از مهمترین عوامل سیاستی تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی کشور­ها می­باشند. بنابراین، هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی می ­باشد. این پژوهش به روش پنل دیتا، تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را برای 18 کشور عضو منطقه منا، طی سال‌های 2014-1996 بررسی می ­کند. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. ثبات سیاسی و کنترل فساد از مجموعه اجزای شاخص حکمرانی خوب هستند که به عنوان شاخص ­های هدف در این پژوهش مشخص گردیده ­اند و بر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت دارند. همچنین در این پژوهش تأثیر تورم و آزادی تجارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد تأیید قرار نگرفت.

به گزارش آکاایران: واژه‌های کلیدی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، داده‌های پانلی

نویسندگان:

سید یعقوب حسینی ، سید مصیب حسینی

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی – سال پنجم، شماره 17، بهار 1396

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، داده های پانلی,[categoriy]
 

.

منبع :

سید یعقوب حسینی، سید مصیب حسینی بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه: کشورهای منطقه منا گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
تبلیغات