افضل بلوکی ، محمدعلی مصلح نژاد ارزیابی نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار از دیدگاه شهید مطهری -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد افضل بلوکی ، محمدعلی مصلح نژاد ارزیابی نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار از دیدگاه شهید مطهری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

افضل بلوکی ، محمدعلی مصلح نژاد ارزیابی نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار از دیدگاه شهید مطهری
,اطلاق اخلاقی، نسبیت اخلاقی، اصول، وجدان، منِ عِلوی,[categoriy]

آکاایران: افضل بلوکی ، محمدعلی مصلح نژاد ارزیابی نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار از دیدگاه شهید مطهری

آکاایران: هدف از انجام این تحقیق، تحلیل و ارزیابی نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار است تا در مواقع ضروری مانند زمان رویارویی با مسائل گوناگون اخلاق کاربردی مورد بهره برداری عملی قرار گیرد، و ضرورت آن، برقراری مطابقت میان نظر اندیشمندان و عمل است.

چکیده:  

شهید مطهری درباب اطلاق و نسبیت، اخلاق و صفات نفسانی را مطلق و رفتار را نسبی می‌داند. این نظریه، موجب بروز مناقشاتی مانند عدم مطابقت با نصوص دینی، نسبی‌گرایی و ایجاد بیگانگی میان صفات نفسانی و رفتار انسان شده است، هر چند که تا حدودی از نقدهای وارد بر دیدگاه مطلق‌گرایانی چون کانت و نسبی‌گرایانی چون بنتام در امان است، اما با پذیرش نظریه اعتباریات در حسن و قبح و ذکر ادله‌ای مبنی بر نسبیت حسن و قبح در برخی از موارد، و تصریح بر نسبیت افعال انسان، همچنان در مظان نسبی گرایی است. ایشان برای رهایی از این معضل، ملاک ارزیابی اخلاقی و معیار اطلاق و نسبیت را در مطابقت یا عدم مطابقت افعال انسان با «من عِلوی» و روح متعالی انسان می‌داند که به دلیل اشتراک در همه و همیشه، مطلق است. هدف از انجام این تحقیق، تحلیل و ارزیابی نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار است تا در مواقع ضروری مانند زمان رویارویی با مسائل گوناگون اخلاق کاربردی مورد بهره برداری عملی قرار گیرد، و ضرورت آن، برقراری مطابقت میان نظر اندیشمندان و عمل است.

به گزارش آکاایران: واژه‌های کلیدی: اطلاق اخلاقی، نسبیت اخلاقی، اصول، وجدان، منِ عِلوی، شهید مطهری

نویسندگان:

افضل بلوکی ، محمدعلی مصلح نژاد

پژوهش نامه اخلاق - سال نهم، شماره 32، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,اطلاق اخلاقی، نسبیت اخلاقی، اصول، وجدان، منِ عِلوی,[categoriy]
 

.

منبع :

افضل بلوکی ، محمدعلی مصلح نژاد ارزیابی نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار از دیدگاه شهید مطهری گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات