علی رجائی هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمة آلمانی قرآن کریم -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد علی رجائی هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمة آلمانی قرآن کریم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

علی رجائی هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمة آلمانی قرآن کریم
,ترجمه‏ های آلمانی قرآن، فرم و آهنگ در ترجمه،,[categoriy]

آکاایران: علی رجائی هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمة آلمانی قرآن کریم

آکاایران: تا چه میزان در ترجمه های متون قرآنی ʺآهنگʺ و ʺفرمʺ آیات و سوره های قرآن رعایت می گردد و تا چه میزان این اصول مهم متن قابل ترجمه هستند در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده

تا چه میزان در ترجمه های متون قرآنی ʺآهنگʺ و ʺفرمʺ آیات و سوره های قرآن رعایت می گردد و تا چه میزان این اصول مهم متن قابل ترجمه هستند در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. هر متنی دارای ابعاد مختلفی است و از نظر شکل و آهنگ نیز متون دینی دارای پیام خاصی هستند، که از جهت تأثیرگذاری خاص بر مستمعین دارای اهمیت فراوانی است. این ویژگی های مهم متنی بایستی لزوماً در ترجمه منعکس شوند.
در تحقیق حاضر سعی می گردد این مشخصه ها و معیارهای متن در ترجمه های آلمانی قرآن کریم توسط فریدریش روکرت (Friedrich Rückert 1788 – 1866) بررسی گردد و به این سئوال پاسخ داده شود، که تا چه میزان این ترجمه از قرآن موفق به انتقال شکل و لحن بیان متن اصلی خود شده است. با مثالهای مختلف از سوره های آهنگین و کوچک قرآن و در مقایسه با ترجمه های فارسی این ظرافتهای ادبی و زبانی مهم متون دینی بررسی می گردد و کیفیت ترجمه در مقابل اصل متن قرآنی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: ترجمه‏ های آلمانی قرآن؛ فرم و آهنگ در ترجمه؛ شکل و لحن بیان در متون دینی؛ فریدریش روکرت

نویسنده:

علی رجائی: عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی - دوره 5، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,ترجمه‏ های آلمانی قرآن، فرم و آهنگ در ترجمه،,[categoriy]
 

.

منبع :

علی رجائی هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمة آلمانی قرآن کریم گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات