.

سیده راضیه یاسینی تعاملات اجتماعی و پوشیدگی زنان -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سیده راضیه یاسینی تعاملات اجتماعی و پوشیدگی زنان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

سیده راضیه یاسینی تعاملات اجتماعی و پوشیدگی زنان
,زن، نگارگری، تعامل اجتماعی,[categoriy]

آکاایران: سیده راضیه یاسینی تعاملات اجتماعی و پوشیدگی زنان

آکاایران: چگونگی بازنمایی بصری پوشش زنان در اجتماعات خصوصی و عمومی، با نظر به فرهنگ دینی اسلام و ادبیات ایران اسلامی در نگاره های ایرانی موضوع این مقاله است.

چکیده

چگونگی بازنمایی بصری پوشش زنان در اجتماعات خصوصی و عمومی، با نظر به فرهنگ دینی اسلام و ادبیات ایران اسلامی در نگاره‌های ایرانی موضوع این مقاله است. روش تحقیق، خوانش نشانه‌های مشترک در زِبَرمتن نگاره‌ها و تحلیل بینامتنی آنها، به منظور دریافت کارکرد نظام زبانی و موقعیت زمانی مربوط به آنها در خصوص پوشش زنان در نگاره‌ها بوده است. در این رویکرد، هر نگاره دارای نظام زبانی به هم پیوسته‌ای تلقی شد که نشانه‌هایی از هنر تصویری، کلام ادبی و نیز آموزه‌های دینی در آن به تجمیع رسیده بود. تداخل همزمان این متون در آثار نگارگری، تحلیل ترامتنی را به عنوان خوانشی فراگیر در فهم معنای نگاره‌ها اقتضا کرد و از اینرو آثار منتخب بر این مبنا تحلیل شدند. نمونه‌ها به طور هدفمند انتخاب شدند و در خوانش آنها، چگونگی بازتاب تصویر پوشش زنان در اجتماعات عمومی و خصوصی و نوع حضور اجتماعی زنان مد نظر قرار گرفت.
پرسش اصلی آن بود که تعامل اجتماعی زنان در نگاره‌ها با توجه به متغیر پوشش، چگونه بازنمایی شده است و آیا نوع بازتولید تصویری از پوشش زنان در نگاره‌ها، به موقعیت مکانی آنها در فضاهای عمومی یا خصوصی مرتبط است؟ نتایج تحلیل آثار نشان داد که تصویر زنان در نگاره‌ها، واجد مستوری ذاتی است که ارتباط چندانی با حضور ایشان در فضای عمومی یا خصوصی ندارد و زنان در هر دو فضا، با رعایت حدود پوشش توصیه شده به نمایش درآمده‌اند.

به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: زن؛ نگارگری؛ تعامل اجتماعی؛ پوشش

نویسنده:

سیده راضیه یاسینی: عضو هیات علمی

فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات - دوره 16، شماره 29 - شماره پیاپی 61، بهار 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,زن، نگارگری، تعامل اجتماعی,[categoriy]
 

.

منبع :

سیده راضیه یاسینی تعاملات اجتماعی و پوشیدگی زنان گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
تبلیغات