.

غلامرضا جمالی، مرضیه فلاح چابکی زنجیره ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد غلامرضا جمالی، مرضیه فلاح چابکی زنجیره ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

غلامرضا جمالی، مرضیه فلاح چابکی زنجیره ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
,چابکی، زنجیره ی تأمین، کسب و کارهای پشتیبانی کننده,[categoriy]

آکاایران: غلامرضا جمالی، مرضیه فلاح چابکی زنجیره ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

آکاایران: هدف اصلی این پژوهش بررسی چابکی زنجیره تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

چکیده

بهبود مدیریت زنجیره‌ی تأمین، دستیابی به یکپارچگی، خودکارسازی و چابکی مدیریت زنجیره‌ی تأمین و کاهش هزینه‌های زنجیره­ ی تأمین از جمله عوامل کلیدی رقابت می­ باشد. زنجیره‌ی ‌تأمین چابک بر افزایش انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری تأکید داشته و دارای قابلیت پاسخ­گویی سریع به تغییرات بازار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی چابکی زنجیره تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد و یک پژوهش کاربردی به‌شمار می‌آید. جامعه آماری شامل 200 نفر از کارشناسان و مدیران کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت گاز و پتروشیمی بوده که همه آن­ها مورد بررسی قرار گرفته­اند. ابتدا با مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مؤلفه‌های مؤثر بر چابکی زنجیره­ی تامین در پنج دسته اصلی شامل شایستگی سازمانی، شایستگی عملیاتی، شایستگی راهبردی، شناخت بازار و مشتری و شایستگی فناورانه و 15 عامل فرعی شناسایی و بر مبنای آن مدل مفهومی پژوهش توسعه داده شد. سپس جهت برازش آن، با استفاده از نرم‌افزار لیزرل فرایند تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که متغیرهای چشم‌انداز مدیریت ارشد، شایستگی­ های‌ کارکنان، یکپارچگی، انعطاف‌پذیری، سرعت پاسخگویی، هزینه، فرهنگ یادگیری و نوآوری، فرهنگ بهبود مستمر، یکپارچگی راهبردها، شناخت نیاز مشتری، حساسیت به بازار و مشتری، تأمین رضایت مشتری، زیرساخت­های اطلاعاتی، میزان دسترسی به اطلاعات و نوآوری‌های فناورانه به­طور معناداری بر چابکی زنجیره‌ی تأمین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات فنی و مهندسی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مؤثر می­باشند. در پایان پیشنهادهایی برای ایجاد چابکی در کسب و کارهای پشتیبانی کننده مورد بررسی ارائه شد.

به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: چابکی؛ زنجیره‌ی تأمین؛ کسب و کارهای پشتیبانی کننده؛ صنعت نفت و پتروشیمی

نویسندگان:

غلامرضا جمالی: استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

 مرضیه فلاح: دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

دو فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی - دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,چابکی، زنجیره ی تأمین، کسب و کارهای پشتیبانی کننده,[categoriy]
 

.

منبع :

غلامرضا جمالی، مرضیه فلاح چابکی زنجیره ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
تبلیغات