جدیدترین مطالب اخبار امروز خبرگزاری فارس

سید امیرحسین قرشی، اصغر صدیق زاده‎ ‎ انرژی گداخت هسته ای راهبردی اجتناب ناپذیر در افق چشم انداز انرژی کشور -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سید امیرحسین قرشی، اصغر صدیق زاده‎ ‎ انرژی گداخت هسته ای راهبردی اجتناب ناپذیر در افق چشم انداز انرژی کشور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

سید امیرحسین قرشی، اصغر صدیق زاده‎ ‎ انرژی گداخت هسته ای راهبردی اجتناب ناپذیر در افق چشم انداز انرژی کشور
,انرژی، گداخت هسته ای، رهیافت راهبردی، افق چشم انداز,[categoriy]

آکاایران: سید امیرحسین قرشی، اصغر صدیق زاده‎ ‎ انرژی گداخت هسته ای راهبردی اجتناب ناپذیر در افق چشم انداز انرژی کشور

آکاایران: در این مقاله چالش های پیش روی بخش انرژی و محدودیت های موجود در حل این چالش ها، به ویژه مشکل چگونگی تامین و یا کنترل روند افزایشی تقاضای انرژی و سیاست های راهبردی در راستای هدایت بحران انرژی و رهیافتن به اولویت و رویکردی اجتناب ناپذیر به سوی پاک ترین و ماندگارترین منبع تامین انرژی مرور و بررسی می شوند.

چکیده

در این مقاله چالش های پیش روی بخش انرژی و محدودیت های موجود در حل این چالش ها، به ویژه مشکل چگونگی تامین و یا کنترل روند افزایشی تقاضای انرژی و سیاست های راهبردی در راستای هدایت بحران انرژی و رهیافتن به اولویت و رویکردی اجتناب ناپذیر به سوی پاک ترین و ماندگارترین منبع تامین انرژی مرور و بررسی می شوند. این بررسی دارای نتیجه ای متفاوت از بررسی های معمول است که در نهایت بر اولویت و توسعه بهره برداری از منابع انرژی های تجدیدپذیر تاکید دارند. اولویت مطرح در این مقاله دسترسی به فرایند تولید انرژی در خورشید (انرژی گداخت هسته ای) که سرچشمه و منشا تمامی منابع انرژی اعم از فسیلی و غیرفسیلی در کره خاکی است، می باشد. در وهله اول روند پژوهش برای مهار انرژی گداخت هسته ای در جهان و ایران بررسی شده است، سپس با ارائه توجیهات لازم، ضرورت دستیابی به انرژی گداخت هسته ای، به عنوان یک راهبرد اجتناب ناپذیر در تحقق اهداف افق چشم انداز 20 ساله کشور که همانا دستیابی به مرزهای تحول گرایانه دانش است، در این مقاله مورد بررسی و تاکید قرار می گیرد.

به گزارش آکاایران: کلیدواژگان: انرژی، گداخت هسته ای، رهیافت راهبردی، افق چشم انداز

نویسندگان:

سید امیرحسین قرشی، اصغر صدیق زاده 

فصلنامه راهبرد - سال بیست و چهارم، شماره 74، بهار 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,انرژی، گداخت هسته ای، رهیافت راهبردی، افق چشم انداز,[categoriy]
 

.

منبع :

سید امیرحسین قرشی، اصغر صدیق زاده‎ ‎ انرژی گداخت هسته ای راهبردی اجتناب ناپذیر در افق چشم انداز انرژی کشور گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات