سود بانکی 96 اعلام شد + جزئیات و آمار سود بانکی 96 همه بانک ها

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سود بانکی 96 اعلام شد + جزئیات و آمار سود بانکی 96 همه بانک ها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: سود بانک ها در سال ۱۳۹۶

سود بانکی ۹۶ : سود بانکی این روزها تبدیل به بحث داغی شده و همه دنبال نرخ دقیق سود بانک ها می گردند، که ما داخل سایت شهر مطلب اطلاعات نوین سود بانک ها در سال ۹۶ رو در اختیار شما قرار داده ایم

به گزارش آکاایران:

سود بانکی 96 اعلام شد + جزئیات و آمار سود بانکی 96 همه بانک ها
,[categoriy]

آکاایران: سود بانکی 96 اعلام شد + جزئیات و آمار سود بانکی 96 همه بانک ها

ایران و ونزوئلا

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

نرخ سود بانک ملت ۹۶

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴.۹%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

نرخ سود بانک کارآفرین

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

نرخ سود فیوچر بانک

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ندارد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی – روز شمار : ۱۰%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%

بانک قرض الحسنه مهر ایران با اهداف زیر افتتاح شده است:

۱. بهبود شاخص های عملکردی مالی کشور در زمینه عقد قرض الحسنه
۲. فرهنگ سازی سنت پسندیده قرض الحسنه
۳. استفاده از فن آوری اطلاعات و پیاده سازی بانکداری الکترونیکی
۴. استقرار سیستم مدیریت دانش و تبدیل بانک به یک سازمان پیشرو
۵. مدیریت بهینه منابع انسانی شامل

.

منبع : shahrematlab.com

سود بانکی 96 اعلام شد + جزئیات و آمار سود بانکی 96 همه بانک ها گردآوری توسط بخش اخبار اقتصادی سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات