.
هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی را ندارد/ سال97 باید سال همدلى و وحدت باشد/ تولید کنندگان کالاى با کیفیت و رقابتى عرضه کنند

هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی را ندارد/ سال97 باید سال همدلى و وحدت باشد/ تولید کنندگان کالاى با کیفیت و رقابتى عرضه کنند

هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی را ندارد/ سال97 باید سال همدلى و وحدت باشد/ تولید کنندگان کالاى با کیفیت و رقابتى عرضه کنند
کارنامه رییس جمهوری در سالی که گذشت

کارنامه رییس جمهوری در سالی که گذشت

کارنامه رییس جمهوری در سالی که گذشت رییس جمهوری اسلامی ایران در طول یکسال گذشته علاوه بر سفرهای داخلی و افتتاح طرح ها و پروژه های ملی و منطقه
تبلیغات