.

شبکه اطلاع رسانی راه دانا

در بخش شبکه اطلاع رسانی راه دانا سایت آکاایران تعداد 3504مقاله در مورد شبکه اطلاع رسانی راه دانا وجود دارد امیدواریم مقالات آکاایران برای شما مفید واقع شود

شبکه اطلاع رسانی راه دانا

شبکه اطلاع رسانی راه دانا

شبکه اطلاع رسانی راه دانا دو سال سابقه فعالیت در عرصه خبری کشور، را دارد. این پایگاه اطلاع رسانی متشکل از تیمی رسانه ای و جوان می باشد که سعی دارد در عرصه خبر رسانی مخاطبان فارسی زبان موثر و موفق ظاهر شود و امیدوار است که بتواند منبعی مفید و معتبر برای مخاطبان خود باشد.

زمینه فعالیت:  اقتصادی و سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مقداد ذکی زاده

پروژه های علمی در کاهش آلایند های صنعتی، مسکنی موقت برای حفاظت از محیط زیست/فناوری هسته ای، یک انرژی پاک برای جایگزینی سوخت های فسیلی -آکا

پروژه های علمی در کاهش آلایند های صنعتی، مسکنی موقت برای حفاظت از محیط زیست/فناوری هسته ای، یک انرژی پاک برای جایگزینی سوخت های فسیلی -آکا

پروژه های علمی در کاهش آلایند های صنعتی، مسکنی موقت برای حفاظت از محیط زیست/فناوری هسته ای، یک انرژی پاک برای جایگزینی سوخت های فسیلی پروژه های علمی در کاهش آلایند
تبلیغات