.

شبکه اطلاع رسانی راه دانا

در بخش شبکه اطلاع رسانی راه دانا سایت آکاایران تعداد 3504مقاله در مورد شبکه اطلاع رسانی راه دانا وجود دارد امیدواریم مقالات آکاایران برای شما مفید واقع شود

شبکه اطلاع رسانی راه دانا

شبکه اطلاع رسانی راه دانا

شبکه اطلاع رسانی راه دانا دو سال سابقه فعالیت در عرصه خبری کشور، را دارد. این پایگاه اطلاع رسانی متشکل از تیمی رسانه ای و جوان می باشد که سعی دارد در عرصه خبر رسانی مخاطبان فارسی زبان موثر و موفق ظاهر شود و امیدوار است که بتواند منبعی مفید و معتبر برای مخاطبان خود باشد.

زمینه فعالیت:  اقتصادی و سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مقداد ذکی زاده

لزوم حفظ زبان های محلی -آکا

لزوم حفظ زبان های محلی -آکا

لزوم حفظ زبان های محلی لزوم حفظ زبان های محلی زبان های محلی به عنوان تقویت کننده زبان رسمی کشور و ضامن بقای جوامع بومی می باشد.
FATF، تخم لقی است که وزیرسابق دولت روحانی در دهان امریکاو اروپا گذاشت/با FATF ، باید منتظر بهانه جویی و پرونده سازی امریکایی علیه ملت باشیم -آکا

FATF، تخم لقی است که وزیرسابق دولت روحانی در دهان امریکاو اروپا گذاشت/با FATF ، باید منتظر بهانه جویی و پرونده سازی امریکایی علیه ملت باشیم -آکا

FATF، تخم لقی است که وزیرسابق دولت روحانی در دهان امریکاو اروپا گذاشت/با FATF ، باید منتظر بهانه جویی و پرونده سازی امریکایی علیه ملت باشیم FATF، تخم لقی است که وزی
هیئت مدیره پتروشیمی ابن سینا به قول وزارت نفت بی اعتماد است/سرمایه گذاران خلف وعده کنند، گزینه جایگزین وجود دارد -آکا

هیئت مدیره پتروشیمی ابن سینا به قول وزارت نفت بی اعتماد است/سرمایه گذاران خلف وعده کنند، گزینه جایگزین وجود دارد -آکا

هیئت مدیره پتروشیمی ابن سینا به قول وزارت نفت بی اعتماد است/سرمایه گذاران خلف وعده کنند، گزینه جایگزین وجود دارد هیئت مدیره پتروشیمی ابن سینا به قول وزارت نفت بی اع
تبلیغات