آکاایران: در این مطلب به ارائه چندین معمای ریاضی سخت و آسان با جواب می پردازیم که با حل نمودن این معماهای ریاضی جالب و جذاب قبل از نگاه کرن به پاسخ ها، می توانید میزان هوش ریاضی خود را بسنجید.

معمای ریاضی را می توان از جمله معما های جالب و قابل توجه دانست که تمامی علاقه مندان به ریاضیات تمایل زیادی به حل اینگونه معماها دارند و ترجیح می دهند با انواع معما های سخت و آسان ریاضی و همچنین چیستان های مختلف با موضوع ریاضیات آشنا شوند و با پاسخ دادن به این معماها، استعاد خود را در زمینه ریاضی بسنجد. بدین منظور مجموعه ایی کامل و متنوع از انواع معماهای ریاضی را گردآوری و در این مطلب ارائه می دهیم که امیدواریم مشاهده و حل آنها برای شما نیز جذاب و لذت بخش باشد. تا پایان با این مجموعه معمای ریاضی جالب همراه ما باشید.

هشت معمای ریاضی سخت و آسان به همراه جواب ها :

 همانطور که گفتیم در این مطلب به ارائه چند معمای ریاضی جالب و نوین می پردازیم که هریک به گونه ایی متفاوت طراحی شده اند و می توانند معمای دلخواه شما باشند. در پایان جواب های صحیح این معماها را قرار داده ایم اما پیشنهاد می کنیم بعد از خواندن هر معما، سعی کنید آنرا به درستی پاسخ دهید و سپس به انتهای مطلب رفته و پاسخ ها را با یکدیگر مقایسه نمایید. این آزمون می تواند به عنوان تست هوش ریاضی شما مورد استفاده قرار بگیرد که در ادامه نواع معمای ریاضی جالب و متنوع را ملاحظه فرمایید.

معمای ریاضی

معمای ریاضی جدید و جالب همراه با جوابمعمای ریاضی جدید و جالب همراه با جواب

آکاایران: معمای ریاضی نوین و جالب همراه با جواب

۱. نفر در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست: ۷۰  نفر دست راستشان را از دست دادند، ۷۵ نفر دست چپشان را از دست دادند. ۸۰ نفر پای راست،  ۸۵ نفر پای چپ از دست دادند، حد اقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادن چندتاست؟

۲. عددی دو رقمی در نظر بگیرید. حاصلضرب ارقامش را محاسبه کنید. برای عدد به دست آمده همین کار را انجام دهید و این کار را آنقدر تکرار کنید تا به عددی یک رقمی برسید. با شروع از چند عدد دو رقمی به عدد ٢ می رسید؟

١) ٢      ٢) ۴      ٣)  ۶      ۴) ٨      ۵) ١٠

۳. هر یک از اعداد ١ تا ٣٠ را بر روی ٣٠ گوی یکسان نوشته در کیسه ای قرار می دهیم. حداقل چند گوی بیرون آوریم تا به طور یقین دست کم دو عدد با مقسوم علیه مشترک بزرگتر از ١ داشته باشیم، این سوال را می توان همچون یک معمای تصویری و با دقت و توجه بسیار پاسخ گفت.
١) ١٠
٢) ١١
٣) ١٢
۴) ١٣

۴. می خواهیم دو عدد شش رقمی پیدا کنید که اگر اولی را بعد از دومی بنویسیم، عدد ۱۲ رقمی حاصل، بر حاصلضرب دو عدد اصلی، بخش پذیر باشد.

۵. برای حل این معمای ریاضی ارقام ۰ تا ۹ را درنظر بگیرید. با این ارقام می توان ۳۲۶۵۹۲۰ عدد ۱۰ رقمی متمایز (فاقد تکرار ارقام) ساخت.

آیا می توانید حدس بزنید از بین این اعداد، چند عدد اول می توانیم داشته باشیم؟

۶.بزرگترین عددی که با ارقام ۵، ۶، ۷ و ۸ می توانیم بسازیم چند است؟ توجه کنید که می توانید از توان هم استفاده کنید:

مثال: عدد ۸۷۶۵  (برای نشان دادن توان، می توانید از ^ استفاده کنید: ۶۵^۸۷)

عدد بزرگ بعدی چه عددی خواهد بود؟

۷. مجذور عدد ۱۳ برابر است با ۱۶۹. حال اگر رقم آخر آن را به وسط عدد منتقل کنیم، عدد ۱۹۶ بدست می آید که مجذور عدد ۱۴ است که دقیقا عدد بعد از ۱۳ است.

آیا می توانید عدد بعدی را با همین خاصیت بیابید و به این معمای ریاضی پاسخ دهید ؟

۸. کشاورزی ۷۴۹ گوسفند می خرد. ۷۰۰ گوسفند را روی هم به مبلغی معادل با مبلغ خرید ۷۴۹ گوسفند می فروشد. هر رأس از ۴۹ گوسفند باقیمانده را به قیمت یک رأس از ۷۰۰ گوسفند فروخته شده قیمت گذاری می کند و آن ها را می فروشد. او در کل این معامله چند درصد سود می کند؟

معمای ریاضی

پاسخ معماهای ریاضی :

در این بخش به ارائه پاسخ های انواع معمای ریاضی مطرح شده م پردازیم که مطمئنا پاسخ گفتن به این معما ها و چیستان های جالب برای شما دوستان نیز جذاب بوده است. در ادامه پاسخ های صحیح را ملاحظه موده و آنها را با جواب های خود مقایسه نمایید.

۱ .مجموع عضو های از بین رفته ۳۱۰ عضو که در بهترین حالت ۹۰ نفر سه عضوی و ۱۰ نفر ۴ عضوی می شود، اگر x تعداد ۴ عضوی و y تعداد ۳ عضوی در نظر بگیریم :

۴x 3y=310

xy=100

با حل دستگاه داریم : y=90 و   x=10

۲.  گزینه چهار صحیح می باشد. اگر در یک مرحله به عدد ٢ رسیده باشیم، ارقام باید ١و٢ باشند پس اعداد ١٢و ٢١  می باشند.

حال فرض کنید در دو مرحله به عدد ٢ رسیده باشیم.  پس حاصلضرب ارقام یا به ١٢ رسیده یا به ٢١ (چرا که حاصلضرب ارقام هر عدد دو رقمی، خود عددی حداکثر دو رقمی است) در این حالت باید این دو عدد را به صورت ضرب ٢ عدد یک رقمی بنویسیم، لذا داریم:
اعداد ٣۴ و ۴٣ به ١٢ می رسند. ⇒٣×۴=١٢
 اعداد ٢۶ و ۶٢ به ١٢ می رسند. ⇒٢×۶=١٢
 اعداد ٣٧ و ٧٣ به ١٢ می رسند. ⇒٣×٧=٢١
تا اینجا ٨ عدد حاصل شده است. اکنون با توجه به اینکه هیچکدام از ۶ عدد مرحله قبل را نمیتوان به صورت ضرب ٢ عدد یک رقمی نوشت، پس حالت دیگری نمی ماند و کار خاتمه یافته است.
۳. بدترین حالت وقتی اتفاق می افتد که همه اعداد بیرون آمده نسبت به هم اول باشند، یعنی همه اعداد اول کوچک تر از ٣٠ و همچنین عدد ١، به عبارت بهتر مجموعه ی {١, ٢, ٣, ۵, ٧, ١١, ١٣, ١٧, ١٩, ٢٣, ٢٩}. هر عدد دیگری به جز اعضای این مجموعه انتخاب کنیم، حتما با حداقل یکی از اعضای این مجموعه مقسوم علیه مشترک بزرگتر از یک دارد، پس باید حداقل ١١ ١ یعنی ١٢ عدد انتخاب شود.

۴.یکی از جواب های ممکن برای این معمای ریاضی را در اینجا مشاهده می کنید:۱۶۶۶۶۷ و ۳۳۳۳۳۴

عدد ۱۲ رقمی حاصل: ۱۶۶۶۶۷۳۳۳۳۳۴

حاصلضرب دو عدد: ۵۵۵۵۵۷۷۷۷۷۸

۵.هیچ عدد اولی وجود نخواهد داشت.

توجه کنید مجموع ارقام هر یک از این اعداد ۱۰ رقمی، برابر ۴۵ است و بر ۳ و ۹ بخشپذیر خواهند بود.

۶. بزرگترین عدد ممکن: ۵ بتوان ۶ بتوان ۷ بتوان ۸:

۵^۶^۷^۸
عدد بزرگ بعدی: ۶ بتوان ۵ بتوان ۷ بتوان ۸:
۶^۵^۷^۸
 ۷. مجذزور عدد ۱۵۷ برابر ۲۴۶۴۹ است. اگر رقم آخر را به وسط عدد انتقال دهیم داریم: ۲۴۹۶۴ که مجذور عدد ۱۵۸ است!

۸. مبلغ خرید ۷۴۹ گوسفند را P می گیریم. قیمت فروش هر رأس گوسفند، P/700 و کل سود ۴۹xP/700 است. بنابراین سود کشاورز چنین است:

(۴۹ x P/700)/P x 100 = 7 درصد

معمای ریاضی
امیدواریم مشاهده و پاسخ گفتن به این مجموع معمای ریاضی جالب و نوین برای شما نیز لذت بخش بوده باشد، از شما دوستان علاقه مند دعوت می نماییم با کلیلک بر روی چیستان از دیگر مطالب جالب و معما های نوین دیدن فرمایید.

.

منبع : منبع : آرگا

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات