آکاایران: هر چه میخواهم بنویسم دستم کوتاه است… سزاوار رشادت تو نیست!!! سکوت را هم از تو آموختم… که زمانه پیرمردت کرد …. و تو دم نزدی و برای فرزندت جوان ماندی…!! طعم شیرین بوسه ی دستان پینه بسته ات از کودکی بر لبم مانده… طعم شیرین دستان تو .. اما تلخ روزگار… سر خم فرود آوردی و مو سپید کردی تا جوانت سرفراز بماند و جوانمرد باشد…!! مثل خودت!! و اینجا.. هم اکنون… برمیخیزم.. و به احترام مردانگی ات…

آکاایران: پیامک ،متن و عکس های دلپذیر برای "روز پدر" و "روز مرد"

پدر ای تو تجلی معیادگاه صبر ای تو عظمت والای خلقت ای تو تبلور پیدایش استقامت ای تو برگرفته از نام صلابت دستهایت… بند بند پینه های دست اوج جبروت و سجده گاه هستی قامتت… شانه ب شانه اش چون کوه استوار پر صلابت استقامتت… تراشیده تندیسی از تیشه روزگار و سختی تو را نمادین مجسمه ایی بنام پدر تراشیده “مقدس” پدرم همه هستی ام روزت مبارک “م.خیاوی”

پیامک روز مرد

پیامک جدید روز مرد

کفـش هــای کهنــه ی تــــو…. ربــط ِ دل نشینــی د ا ر د بــا فــانــوس ِ روشــن ِ خــانــه ی مـــا بگــذار غبــار ِ کفـش ات را ببـوسـم ، پـــدر ….

پیامک جدید روز پدر

من که دائم پای خود دل را به دریا می زنم

پیش تو پایش بیفتد قید خود را می زنم

در وجودم کعبه ای دارم که زایشگاه توست

از شکاف کعبه گاهی پرده بالا می زنم

این غبار روی لبهام از فراق بوسه نیست

در خیالم بوسه بر پای تو مولا می زنم

از در مسجد به جرم کفر هم بیرون شوم

در رکوعت می رسم خود را گدا جا می زنم

اینکه روزی با تو می سنجند اعمال مرا

سخت می ترساندم , لبخند اما می زنم

من زنی را میشناسم در قیامت…

بگذریم حرف هایی هست که روز مبادا می زنم .

اس ام اس روز پدر

تقدیم به پدری که ندارم….. میان تمام نداشتن ها دوستت دارم … شانس دیدنت را هر روز ندارم … ولی دوستت دارم… وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم… ولی دوستت دارم… وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم… ولی دوستت دارم… وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم … ولی دوستت دارم …. آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام ندا شتن ها باز هم با تمام وجودم… دوستت دارم پدرم