دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان (4)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان (4) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: ?????? ??? ??????? ?????? ????? ? ???? (۴)

به گزارش آکاایران: ?? ????? ??? ??? ??? ?????? ??? ???? ? ?? ??? ???? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ????? ? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ?????? ?????. ????????? ?? ?????? ??? ???? ??? ?????.

دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان (4)
,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

آکاایران: دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان (4)

?????? ??? ??????? ?????? ????

????? ????? ?? ???? ?? ??? ???.??? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ? ?? ?? ?????? ?? ?????
-????? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ? ?????? ?????? ?? ??? ???
???????-???? ??????

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

???????? ?????? ??? ????? ?????

?????? ?? ?????? ????
?? ????? ?? ???? ??????? !
????? ????

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ????

???? : ???? ???????? ?!
????: ???? ????? ??? ???
???? : ???? ?? ???? ?????? ????? ?????!
????: ????? ?? ?? ?? ???? ۴ ???? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ? ۴ ????? ????? ?? ???? ??? ! ???? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ???? ???????? ? ?? ??? ???? ??????.
???? : ??? ??? ???? ????? ???
– ???? ?? ??? ?????? ( The November Man )

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ??????? ?????? ????? ? ???? (۴)

??? (????? ?????) : ?? ?? ??????? ??? ????? ?????? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ????? ????
? ??? ??? ?? ?? ??????.
Camp X-Ray

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

 ?????? ??? ??????? ?????? ????

???? ??????? :?? ???? ??? ???? ?????…
????? ????? :?????? ????…
???

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ???????

???????? ???? ?? ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ???
?? ??? ????

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ????

?????? ???? :?? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ?? ???.
??? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ??????? ?
???? ? ???? : ??? ?? ???? ?? ?? ??? ???? … !
??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ??? ???? ??.
??? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ? ?? ???? ?????? ? ???? ??????? ? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? . ?? ?? ????? ??? …

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

 ???????? ?????? ??

????? ??? ???? ????? ???? ?? ??? ????? ”
???? ?? ?? ????????? ?? ??? ????? ???? …
??? ??????

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

???????? ?????? ??? ????? ?????

?? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ?? ???? ?? ???? ??
?? ?? ?????? ??? ????? ????? ?? ???????
?? ??? ??? ??? ????? ??? ??? ?????? ?????? ???? ????
?? ???? ???? ????
?????

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ????

?????: ?????? ???? ???? ???? ???? ?
?????? ????: ??… ?????
???? ???? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ??????? ???? ?!…
???? ????

.

?????? ??? ??????? ?????? ????? ? ???? (۴)

.

????? ?? ?????? ???? … ???? ???? ????? ????? ?? ?????? ??? ???? ????
the loft

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ??????? ?????? ????

?????? ?? ???? ?? ??? ????
+??? ???
-???? ? ??? ???? ?? ??????? ? ?? ???? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ????? ????? ????.
???? ???? ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ??? ? ????? ?? ??? ???? ????? ?????
? ????? ???? ??? ?????? ???? ? ???? ??? ? ???
? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ?????!…
Hannah and Her Sisters

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ???????

?? ??????? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????…
I Am Sam

,دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان , دیالوگ بازیگران هالیوود, دیالوگ فیلم های ایرانی,[categoriy]

?????? ??? ???????

???? ?????? ???? ????? ? ???? ???? ??? ?? ?????? ??? ? ??? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?????? ?? ??????? ??. ????? ??? ?????? ??? ?? ??? ??? ????? ?????? ???.
????? ???? | ?? ??? ?????

???????: ?????? – ?????? – www.abartazeha.com

  • ?????? ??? ??????? ?????? ????? ? ???? (?)

Save

Save

Save

.

منبع : abartazeha.com

دیالوگ های ماندگار سینمای ایران و جهان (4) گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات